Merkez bankalarının para politikalarını uygulamada önemli araçlarından biri olan faiz kararları, ülke para miktarının kontrol altında tutularak ekonomik büyüme, enflasyon, tasarruf, yabancı sermaye gibi politikaların gerçekleşmesinde kullanılır.

Sıkı ve genişleyici para politikalarının uygulanmasında faiz aracı devreye sokulur. Merkez bankaları parasal genişleme politikalarını uygulamaya geçtiğinde faiz oranlarını düşürme kararı alır. Sıkı para politikalarının uygulandığı ve enflasyonun düşürülmek istediğinde dönemlerde ise faiz oranlarının yükseltilmesi metodu benimsenir. Ayrıca Türk varlıklarına yabancı ilgisini artırmak amacıyla da merkez bankaları para politikalarını devreye sokar.

Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması piyasaları nasıl etkiler

Merkez bankalarının faiz oranlarını artırma kararlarındaki en önemli etken fiyatlar genel seviyesini kontrol etmek, yabancı sermayenin ülke varlıklarına ilgisini artırmak ve ülke hane halkını tasarrufa yönlendirmektir.

Merkez bankaları faiz artırımına gittiği zaman hane halkının tüketime yönelme eğilimi yerini tasarruf eğilimine bırakır. Faiz artırımı yatırımcının repo, mevduat, hazine bonoları gibi yüksek faiz geliri elde edebileceği enstrümanlara yönelmesini sağlar, tabi burada faiz arıtımı politikasının amacına ulaşması için faiz oranının reel getirinin enflasyonun üstünde kalmasını sağlayacak düzeyde olması önemlidir. Faiz oranlarının reel getirinin üstünde tatmin edici miktarda kalması hane halkının tüketim harcamalarına yönelmek yerine tasarruf etmeye başlamasını sağlar. Böylece talep azalması ve arz artışı sonucu fiyatlar genel seviyesi yani enflasyon düşüş eğilimine girer. Tabi enflasyonun kontrolündeki tek silah faiz enstrümanı değildir ama önemli enstrümanlardan biridir.

Merkez bankalarının faiz artırımına gitmesinin piyasalar üzerindeki diğer etkileri ise ülke para birimine, ülke varlıkları tahvil ve bono enstrümanlarına ilgi artması şeklinde görülür. Diğer taraftan daha az risk ve daha fazla getiri sunan faiz enstrümanlarına yönelim borsaya ilginin azalmasına neden olur. Ülke para birimi diğer paralar karşısında değerlenir.

Merkez bankalarının faiz artırmasının olumsuz etkisi ise faizlerin artışı nedeniyle kredi maliyetlerinin artmasına bağlı olarak kredi faizlerin yükselmesine dolayısıyla yatırımların yavaşlamasına, reel sektörün büyümesine, emlak-otomotiv gibi sektörlerin olumsuz etkilenmesine neden olur. Dolayısıyla faiz silahı iki ucu keskin silah gibidir bu bağlamda da merkez bankaları faiz silahına her zaman sarılmaz.

Merkez bankalarının faiz oranlarında indirmesi piyasaları nasıl etkiler

Hane halkının tüketime yönelmesi ve ekonomilerin canlanması, ihracatın canlanması, borsa dahil piyasaların hareketlenmesi gibi hedefler genellikle merkez bankalarının faiz indirim silahını kullanması ile gerçekleşir. Faiz indirimi ile piyasada faizli enstrümanlara yatırım cazip gelmez ve yatırımcı alternatif yatırım araçlarına yönelir. Tasarruf eğilimi azalır ve tüketim harcamaları artar. Kredi maliyetleri düşer ve emlak, beyaz eşya başta olmak üzere reel sektör yatırımları canlanır. Yine bu politikada faiz artırımı gibi tehlikelidir. Maliye politikaları ve diğer hükümet politikaları ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde enflasyon dolayısıyla fiyatlar genel seviyesi yeniden yükselir.

GCM Yatırım ile tüm enstrümanlara yatırım imkanı

Merkez bankaları faiz kararlarının piyasalara etkileri dahil tüm ekonomik göstergelerin varlıklar üzerindeki etkileri, günlük analiz ve raporlar, anlık analizler ile birlikte daha güncel bilgilerle daha bilinçli yatırımın adresi GCM Yatırım’da.

GCM Yatırım’da Forex, VİOP, varantlar dahil spot hisse senetlerinde ve vadeli piyasada kaldıraçlı olarak daha az başlangıç sermayesi ile daha düşük maliyetlerle hem hisse vadeli işlem sözleşmelerine hem paritelere hem de tahvil/bono sözleşmelerine avantajlı olarak yatırım imkanı değerlendirilebilir. Daha fazla bilgi için sektörün lider kurumu GCM Yatırım’ın web adresi www.gcmyatirim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.